Resultat-lenke

Systemkort fylles ut før start

Resultatlenken finner du på forsiden av bridge.no, og også her: https://www.bridgekrets.no/var/ruter/html/9901/nmjunior2021.htm